Družinske finance

Pregled nakupov/plačil v obdobju

10. - 16. December 2017

Kategorija Znesek
Avto-gorivo 15 EUR
Dom-vzdrževanje 33 EUR
Higiena 22 EUR
Hrana 127 EUR
Neopredeljeno 22 EUR
Oblačila 125 EUR
Odnosi 4 EUR
Ogrevanje 190 EUR
Restavracije 3 EUR
Zdravje 6 EUR
Vse skupaj : 547 EUR